หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

วันเด็ก
     ปีนี้ 2554  วันเด็กตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 54  ได้รับมอบคำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ว่า  "รอบคอบ  รู้คิด มีจิตสาธารณะ"  ซึ่งเป็นคำขวัญที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีการให้คำแนะนำที่ดีอย่างเข้าใจ  โดยให้ความหมายแต่ละคำนะคะ  เช่น  รอบคอบ หมายถึงอะไร  รู้คิด  หมายถึงอะไร  และสุดท้าย  มีจิตสาธารณะ หมายถึงอะไร  เพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับเด็กๆทั้งในวันนี้จนถึงวันที่พวกเขาเติบโตคะ  http://picasaweb.google.com/pentiva1/RIbdoD#

     

2 ความคิดเห็น: